Rozšiřující se biotop a vystavení nepřátelům

22.1.2009
Mšice Myzus persicae, foto Scott Bauer, Wikimedia Commons.

Mnoho rostlinných druhů se rozšiřuje do vyšších zeměpisných šířek a nadmořských výšek. Nyní se ukazuje podle holandských vědců, že rostlinné druhy z říční oblasti byly lépe vybaveny proti podzemním i nadzemním nepřátelům než dříve usazené druhy. Patnáct rostlinných druhů bylo pěstováno v přítomnosti pouštní kobylky Schistocerca gregaria a mšice Myzus persicae (foto Scott Bauer). Kobylky si počínaly hůře na expandujících rostlinách než na dříve usazených. Expandující druhy trpěly méně patogenními vlivy v kořenové oblasti. Výsledky naznačují, že rostliny šířící se do nových biotopů mohou zahrnovat potenciální vetřelce, kteří jsou vystaveni slabší kontrole jak nad zemí tak pod ní.

Odeslat komentář k článku "Rozšiřující se biotop a vystavení nepřátelům "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rozšiřující se biotop a vystavení nepřátelům " e-mailem

Diskuse/Aktualizace