Roztržená molekula

16.9.2011
Schema mechanického rozkladu 1,2,3-triazolu

Christopher Bielawski spolu s dalšími chemiky z University of Texas v Austinu při svých experimentech mechanicky roztrhl molekulu. Pracovali s chemicky dosti stabilním 1,2,3-triazolem, na jehož protilehlé konce navázali polymerní řetězce. Při působení ultrazvukem na celou molekulu působí mechanické síly, které ji natahují tak, až se 1,2,3-triazol rozpadne na acetylen a azid, ze kterých ho za katalýzy měďnatými ionty můžeme připravit.

O tom, že mechanické procesy mohou ovlivňovat chemické reakce, svědčí i práce chemiků z University of Pennsylvania a bioinženýrů z Duke University pod vedením prof. Daniela Hammera. Připravili polymerní měchýřky, do jejichž stěn zabudovali porfyrinové molekuly. Jejich barva závisí na zakřivení stěny měchýřku, tedy na mechanickém napětí, jemuž jsou vystaveny.

23.3.2015: Bohužel musíme konstatovat, že o tomto tématu pojednávají publikace byla stažena, protože se zakládala na nekorektních datech. Na mechanické trhání molekul si budeme muset ještě počkat.

 
Odeslat komentář k článku "Roztržená molekula "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Roztržená molekula " e-mailem

Diskuse/Aktualizace