Ruthenium v chemoterapii

1.6.2013
kation bis(dipyridyl)) 9,11,20,22-tetra-aza-tetrapyridopentacen) ruthenatý

Polypyridylové komplexy ruthenia vhodné pro chemoterapii rakoviny plic testuje tým prof.Freda MacDonnella z University of Texas v Arlingtonu ve spolupráci s experty z City of Hope Comprehensive Cancer Center v kalifornském městě Duarte. Testy na myších ukázaly, že jsou stejně účinné jako hojně užívaná cisplatina, avšak bez jejího toxického působení na ledviny. Nové komplexy proniknou do molekul DNA pomocí svého velkého ligandu 9,11,20,22-tetra-aza-tetrapyridopentacenu (tatpp), jež se v biologickém prostředí snadno redukuje a rozloží ji. V důsledku toho rakovinná buňka hyne. Fungují nejlépe v prostředí s nedostatkem kyslíku, což jsou právě rakovinné nádory. Na obrázku vidíme jeden z použitých komplexů, kation bis(dipyridyl) (9,11,20,22-tetra-aza-tetrapyridopentacen) ruthenatý. Při pokusech byl užíván v podobě svého chloridu. Druhý vhodný komplex je dvojjaderný - obsahuje dva ruthenaté kationty propojené tatpp ligandem. Zbývající volná místa zaplňují čtyři bipyridylové ligandy, po dvou na každém ruthenatém iontu.

 
Odeslat komentář k článku "Ruthenium v chemoterapii "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ruthenium v chemoterapii " e-mailem

Diskuse/Aktualizace