Rychlí chameleoni

10.1.2016
madagaskarský chameleon obrovský (Furcifer oustaleti), foto Bernard Gagnon via Wikimedia Commons

Chameleoni loví hmyz tak, že prudce vystřeli svůj jazyk a pomocí lepivého sekretu nebo malého chápavého prstíku na jeho konci ho zachytí a přenesou do úst. Christopher W. Anderson z Brown University v americkém Providence pomocí vysokorychlostní kamery potvrdil starší předpoklad, že menší druhy chameleonů pohybují svým jazykem rychleji a dosáhnou dále. V okamžiku, kdy spatří kořist, zaplní svůj dutý jazyk tekutinou a vystřelí ho pomocí svalstva u jeho kořene a rychlým stahem svalu, který spojuje kost jazylku s hrudním košem. Toto ústrojí je u menších druhů relativně větší vzhledem k hmotnosti těla. Po zlomek vteřiny dosáhne zrychlení jazyka u brokesie ostnité (Rhampholeon spinosus) až 2.590 m/s2, což je 264 krát více než tíhové zrychlení g udělované gravitačním polem Země. Je podivuhodné, že měkká tkáň dokáže něco takového vůbec přečkat. Při přetížení 20 g dochází už i k mechanickému poškození kostí. Příčinou je velmi krátká doba, po kterou je tkáň takovému přetížení vystavena. Nepřesáhne totiž ani 2 setiny sekundy. Nejnižší zrychlení pozoroval Ch.W. Anderson mezi dvaceti různými druhy chameleonů z celkových 150 druhů čtyř rodů (Bradypodion, Calumma, Chamaeleo a Furcifer) u největšího známého chameleona, pojmenovaného chameleon obrovský (Furcifer oustaleti). Dosáhlo 286 m/s2, což je také slušná rychlost. Úspěšný lov chameleona přilbového (Trioceros hoehnelii) vidíme na tomto videu.

 
Odeslat komentář k článku "Rychlí chameleoni "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rychlí chameleoni " e-mailem

Diskuse/Aktualizace