Rychlý posun indické tektonické desky

6.11.2007

Rozpad Gondwany před 140 miliony let, kdy vznikla dnešní Afrika, Antarktida, Austrálie a Indie, byl zřejmě způsoben ohřevem lithosféry mohutnými magmatickými výrony, jejichž zbytky přetrvávají například na Kerguelenách a na ostrově Réunion. Indická deska se pohybovala na sever rychlostí až 20 cm za rok, ale její pohyb se zpomalil na 5 cm za rok potom, co se srazila s kontinentální asijskou deskou před 50 miliony let. Australská a africká deska se pohybovaly mnohem pomaleji (2–4 cm za rok), zatímco Antarktida zůstávala nehybná. Tyto rozdíly jsou zřejmě dány tloušťkou lithosférických desek pod kontinenty, kdy indická má tloušťku pouze 100 km, zatímco ostatní mají 180–300 km.

Odeslat komentář k článku "Rychlý posun indické tektonické desky "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rychlý posun indické tektonické desky " e-mailem

Diskuse/Aktualizace