Samovznikající struktury

21.9.2007
struktura použitých sloučenin

Doc.Darrin Pochan z University of Delaware napodobil ve zkumavce procesy, které probíhají v našich organismech. Pomocí hydrofilních a hydrofobních interakcí se mu podařilo připravit polymerní trubice o průměru ve 100 nm. Vyšel z tzv. blokového kopolymeru kyseliny akrylové, metakrylátu a styrenu. V tomto typu kopolymeru se nestřídají jednotlivé molekuly, ale vždy úseky tvořené jedním typem polymeru. Vpravil ho do směsi vody, tetrahydrofuranu a organických diaminů. Vlákna polymeru se pak stáčela a utvářela trubice na základě jejich interakcí s molekulami rozpouštědel. Obdobným způsobem se v živých buňkách utvářejí bílkoviny nebo makromolekuly DNA. Zatím není zdaleka jasné, zdali Pochanova metoda nalezne vůbec nějaké uplatnění třeba v nanotechnologiích. Jde však bezesporu jde o zajímavý pokus vytvářet přímo hotové, strukturované produkty působením mezimolekulárních interakcí.

 
Odeslat komentář k článku "Samovznikající struktury "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Samovznikající struktury " e-mailem

Diskuse/Aktualizace