Selektivní rozpad micel

5.7.2012

Fosfolipidy, estery kyseliny fosforečné, jsou důležitou součástí buněčných membrán. Protože jedna jejich část je hydrofilní a druhá hydrofobní, vytvářejí ve vodném prostředí tzv. micely (viz akademon.cz 25.10.2004), kulovité útvary s dutinkou uvnitř. Chemici z Ženevské univerzity zjistily, že pokud místo esterické vazby mezi kyselinou fosforečnou a zbytkem molekuly (P-O-CO-) použijeme amidovou (P-NH-CO-) zaujímají výsledné micely čočkovitý tvar místo kulovitého. Ty jsou mnohem citlivější na nesymetrické působení sil, které na ně působí. Pracovníci Ženevské univerzity a její fakultní nemocnice testují možnosti využití těchto micel pro selektivní uvolnění léků v těch částech cév poškozených aterosklerózou. V důsledku ukládání tukových částic v jejích stěnách dojde k zúžení tepen, což se projeví vznikem nepravidelného proudění krve v těchto místech. To roztrhá amidové micely a uvolní jejich obsah, zatímco zdravými úseky proplouvají bez poškození.

 
Odeslat komentář k článku "Selektivní rozpad micel "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Selektivní rozpad micel " e-mailem

Diskuse/Aktualizace