Šetrné zobrazení zlomenin

22.9.2016
Struktura luminujícího komplexu europia, vpravo (4,4,4-trifluoro-1-naftalen-2-yl)butan-1,3-dion.

Účinnou metodu zobrazení poškození kostí vyvinul prof. Thorfinnur Gunnlaugsson se svými kolegy z dublinské Trinity College i z Royal College of Surgeons in Ireland. Umožňuje odhalit velmi drobná poranění, dosavadními metodami, např.rentgenem, nezjistitelná. Základem je sodná sůl komplexu europia Eu, jehož strukturu vidíme na obrázku. Pomocí karboxylových skupin -COO- Na+ se zachytí na čerstvě obnažených površích kostí, tedy na poškozených místech. Ty obsahují na svém povrchu mnoho vápenatých kationů Ca2+, na které se karboxylové skupiny váží pevněji. Přes skupiny -SH na konci dlouhého alifatického řetězce (na obr.míří vpravo vzhůru) se molekuly komplexu naváží na nanočástici zlata, až pokryjí celý její povrch. Ve fyziologickém prostředí další nutné činidlo, (4,4,4-trifluoro-1-naftalen-2-yl)butan-1,3-dion - obr.vpravo) doplní komplex europia, takže po excitaci světlem vlnové délky 750 nm komplex vyzařuje v oblasti 565 až 610 nm. Z této luminiscence lze vytvořit podrobný trojrozměrný obraz poškozené části kosti. Výhodou nové metody není jen její citlivost, ale i to, že vůbec nepracuje se škodlivými vlnovými délkami elektromagnetického vlnění, nýbrž jen s běžným světlem.

 
Odeslat komentář k článku "Šetrné zobrazení zlomenin "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Šetrné zobrazení zlomenin " e-mailem

Diskuse/Aktualizace