Signály pro růst kořenů

30.6.2010
Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), foto Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License.

Studie vývoje kořenů klasického výzkumného modelu huseníčku rolního Arabidopsis thaliana ukazuje na úlohu mikroribonukleové kyseliny miRNA 165/6 v komunikaci mezi buňkami a při určování osudu kořenových buněk. Uspořádání xylemových kanálků, které transportují vodu a rozpuštěné látky z kořene do výhonků závisí na nové dvousměrné signální dráze, která zahrnuje mezibuněčný pohyb transkripčního faktoru v jednom směu a miRNA v opačném směru. Transkripční faktor nazvaný SHORT ROOT se pohybuje do endodermu, kde spolu s faktorem SCARECROW aktivuje miRNA MIR165a a MIR166b, které pak v cévních buňkách odbourávají cílovou mRNA kódující zipové transkripční faktory III. třídy. Role kaskády evolučně zachovaných transkripčních faktorů a miRNA v této regulační dráze naznačuje, že může jít o evoluční adaptaci na růst na souši. Foto Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License.

Odeslat komentář k článku "Signály pro růst kořenů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Signály pro růst kořenů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace