Singletový kyslík snadno a rychle

28.5.2013
Reakční schéma. Kyslíkové atomy jsou vyznačeny červeně.

Nanočástice, které po ozáření laserem produkují vysoce reaktivní singletový kyslík 1O2 připravil Neil R. Branda se svými kolegy z kanadské Simon Fraser University. Tímto termínem označujeme molekulu kyslíku v elektronicky excitovaném stavu, v němž jsou všechny elektrony spárovány. Molekula kyslíku v základním stavu má dva nespárované elektrony. Singletový kyslík se těší velkému zájmu chemiků i biologů pro jeho silnou reaktivitu, kvůli níž má i baktericidní účinky. Na povrch zlaté nanočástice navázali peroxid organické polyaromatické sloučeniny odvozené od anthracenu. Po osvícení laserem o vlnové délce 532 nm se povrch nanočástice ohřeje a singletový kyslík se uvolní. Na obrázku vidíme schéma celé reakce. Kyslíkové atomy jsou vyznačeny červeně.

 
Odeslat komentář k článku "Singletový kyslík snadno a rychle "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Singletový kyslík snadno a rychle " e-mailem

Diskuse/Aktualizace