Šíření poškození kosti

17.3.2016
Struktura vláknité kosti s oranžovým  barvivem vyznačeným primárním poškozením a zeleně zbarveným šířením (A.M.Torres et al., Material heterogeneity in cancellous bone promotes deformation recovery after mechanical failure, PNAS March 15, 2016 vol. 113 no. 11 2892-2897, February 29, 2016, doi: 10.1073/pnas.1520539113).

Pevnost a odolnost materiálů je důležitou vlastností, ale velký význam má rovněž jejich chování poté, co k poškození dojde. Velkou výhodou je, když struktura materiálu brání dalšímu šíření poškozených oblastí. Z mechanického hlediska má vynikající vlastnosti tzv. vláknitá kost, kterou nacházíme v místech tzv. kostních drsnatin, kde se upínají šlachy. Má prostorovou síťovou strukturu. Pomocí periodického stlačování této tkáně a značení mechanicky poškozených míst fluorescenčními barvivy to zjistili Ashley M. Torres, Jonathan B. Matheny a Christopher J. Hernandez z Cornell University v Ithace ve státě New York spolu s dalšími kolegy. Díky její heterogenitě se mechanické poškození šíří hlavně v již poškozených částech a nevznikají nové defektní oblasti. Má to velký význam pro uchování celkové stavby kosti a při následném hojení. Na obrázku vidíme strukturu vláknité kosti spolu s oranžovým barvivem vyznačeným primárním poškozením a zeleně zbarveným šířením (A.M.Torres et al., Material heterogeneity in cancellous bone promotes deformation recovery after mechanical failure, PNAS March 15, 2016 vol. 113 no. 11 2892-2897, February 29, 2016, doi: 10.1073/pnas.1520539113). Pokud jde o naši kostru jako celek, najdeme v ní více lamelární kostní tkáně, tvořené jednotlivými na sobě uloženými vrstvami.

 
Odeslat komentář k článku "Šíření poškození kosti "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Šíření poškození kosti " e-mailem

Diskuse/Aktualizace