Šiška inspiruje

25.8.2018
Citace:
Vailati C, Bachtiar E, Hass P, Burgert I, Rüggeberg M (2017): An autonomous shading system based on coupled wood bilayer elements. Energy and Buildings. 158: 1013-1022, doi: 10.1016/j.enbuild.2017.10.042 - ailati C, Hass P, Burgert I, Rüggeberg M (2017): Upscaling of wooden bilayers: design principles for controlling shape change and increasing moisture change rate. Material and Structure, Dezember 2017, doi: 10.1617/s11527-017-1117-4
Zdroj
Vlevo šiška borovice za vlhka, vpravo za sucha (Chiara Vailati/ETH Zürich).

Šišky jehličnatých stromů inspirovaly Chiaru Vailati z ETH Zürich při konstrukci žaluzií, které samostatně stíní podle vlhkosti vzduchu bez pohonu a čidel. Každou lamelu tvoří dvě vrstvy z různých druhů dřeva s vlákny kolmo k sobě. Ráno a v noci, kdy je vzduch vlhčí, nevrhají stín. Sluneční svit vysuší vzduch, dřevěné lamely se začnou ohýbat a nastaví se do cesty dopadajícím paprskům, jak vidíme na tomto videu. Trvalo mnoho let, než Vailati dospěla k použitelné technologii. Důležitý byl výběr vhodných dřev, ale i celková konstrukce, které kombinuje lamely do párů, čímž se podařilo dosáhnout podstatného zvýšení rychlosti odezvy. ETH Zürich již podala patentovou přihlášku.

Šiška je rozmnožovací orgán nahosemenných rostlin. Na obrázku vlevo (Chiara Vailati/ETH Zürich) vidíme šišku borovice (Pinus, angl.pine) za vlhka. Klesne-li vlhkost vzduchu, dvouvrstevná stavba šupin umožní změnu tvaru a rozevření. Každá vrstva mění mechanické vlastnosti podle vlhkosti vzduchu odlišně.

 
Odeslat komentář k článku "Šiška inspiruje "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Šiška inspiruje " e-mailem

Diskuse/Aktualizace