Skelné elektridy

30.8.2016

Jako elektridy označujeme iontové sloučeniny, kde jako záporně nabitý anion funguje pouhý elektron. Typickým a nejstarším příkladem jsou roztoky alkalických kovů v naprosto bezvodém amoniaku. Např. modrý roztok sodíku tvoří hexaamminsodné kationty [Na(NH3)6]+ a elektrony e- vázané na molekuly rozpouštědla - amoniaku NH3. Náhrada běžného aniontu pouhým elektronem vede k dramatickým změnám vlastností příslušné sloučeniny, jak ukázala řada předchozích experimentů. Výrazné snížení teploty skelného přechodu u oxidu hlinitanu vápenatého [Ca12Al14O23]2+O2- při nahrazení kyslíkových aniontů O2- elektrony pozorovali Lewis E. Johnson a Peter V. Sushko z Pacific Northwest National Laboratory spolu s Yudaiem Tomotou a Hideo Hosonou z Tokijského technologického ústavu. Skelný přechod nastává u některých látek, když se za určité teploty jejich krystalová struktura změní na amorfní, aniž by při tom roztály. Typickým projevem je zprůhlednění původně krystalické látky při dosažení této teploty. Teplota skelného přechodu sloučeniny [Ca12Al14O23]2+O2-(1-x)e-(2x) je pro x = 0,475 o 95oC nižší než u původního [Ca12Al14O23]2+O2- bez elektronů. Dojde k poklesu z 820oC na zhruba 725oC.

 
Odeslat komentář k článku "Skelné elektridy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Skelné elektridy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace