Skladování vodíku jako kyseliny

13.4.2012

Vodík jako plyn je slibný jako bezuhlíkaté palivo, ale je obtížné jej skladovat a transportovat pro jeho zápalnost a nízkou hustotu. Pracovníci v Brookhaven National Laboratory v New Yorku nyní nalezli možnost, jak uskladnit vodík ve formě vodného roztoku kyseliny mravenčí HCOOH, která má vyšší energetickou hustotu. Při běžné teplotě a tlaku se iridiový katalyzátor rozpustí ve vodě, čímž se vodík navede k reakci s oxidem uhličitým za tvorby kyseliny při slabě zásaditých podmínkách. Po okyselení roztoku se uvolní čistý stlačený vodík. Díky jednoduchým podmínkám může tento postup umožnit skladování H2.

Odeslat komentář k článku "Skladování vodíku jako kyseliny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Skladování vodíku jako kyseliny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace