Skleněný nátěr

25.9.2015
základní tetraedrická strukturní jednotka polymerních křemičitanů

Velmi odolnou nátěrovou hmotu založenou na anorganických sloučeninách vyvinul Jason J. Benkoski, Ph.D. se svými kolegy z laboratoře aplikované fyziky Johns Hopkins University v marylandském Baltimoru. Základem je vodný roztok křemičitanu draselného K2SiO3. Organický polymer, jehož obsah nepřesáhne 5%, po aplikaci rychle zpolymeruje s křemičitanem za vzniku prostorové struktury. Pod její ochranou probíhá další polymerace křemičitanů. Její rozsah dále zvýší přídavek fosforečnanu ceritého CePO4 a oxidu zinečnatého ZnO, které s křemičitany reagují a zapojují se do vznikající polymerní třírozměrné sítě. Nakonec vzniká velmi odolná, ve vodě naprosto nerozpustná ochranná vrstva, která svým složením připomíná běžné křemičitanové sklo. Ultrafialové záření, na které jsou citlivé běžné organické polymery, ji nepoškozuje. Další velká výhoda je, že odráží a zpětně vyzařuje velmi podstatnou část dopadajícího slunečního záření zejména v infračervené oblasti. Zabraňuje tak přehřívání natřeného povrchu a tudíž i s tím souvisejícím škodám. Kdo si někdy v letní slunečný den sáhl na kovový venkovní povrch, dobře ví, jak ho Slunce dokáže vyhřát. Vysoká teplota samozřejmě urychluje korozi a snižuje tak jeho životnost. Nový nátěr je určen primárně k ochraně kovových povrchů, např. plechových střech. Jeho stabilitu ještě zvyšují chemické vazby na oxidy kovů, které pokrývají jejich povrch. Americké námořnictvo zvažuje jeho využití pro ochranu svých lodí, které jsou na moři vystaveny navíc ještě velmi agresivnímu aerosolu ze slané mořské vody. Použít se dá i na keramiku a některé plasty. V současné době probíhá zhruba dvouleté testování v reálných podmínkách. Možná si upamatujete vodní sklo, které se dříve používalo k nakládání vajec a ochraně dřevěných konstrukcí. Je to vodný roztok křemičitanu sodného Na2SiO3. Benkoskiho nátěr je vlastně jeho velmi výrazné vylepšení. Na obrázku vidíme základní strukturní jednotku polymerních křemičitanů SiO44-, která má tvar čtyřstěnu.

Łeo K 25.9.2015: Vodním sklem se rozdělává i šamot na opravu pecí nebo šamotového vyložení kamen. Není nutné o něm mluvit v minulém času, je pořád ještě k dostání.

 
Odeslat komentář k článku "Skleněný nátěr "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Skleněný nátěr " e-mailem

Diskuse/Aktualizace