Skupenství magnetických polí

23.9.2015
Nahoře hexagonální strukturu z miliardy magnetů, dole schematické znázornění magnetizací částic v závislosti na teplotě, obr. Paul Scherrer Institut/Luca Anghinolfi

Chování velkého množství miniaturních magnetů v závislosti na teplotě připomíná chování atomů. Můžeme u nich rozlišit tři stavy připomínající skupenství běžných látek. Nejde ale o uspořádání částic, ale jejich magnetických polí. Pokusy s hexagonální strukturou z miliardy magnetů ze slitiny o Permalloy o složení Ni80Fe20 a rozměrech 63 nm x 26 nm x 6 nm provedl mezinárodní tým fyziků pod vedením prof.Laury J.Heyderman ze švýcarského Paul Scherrer Institut. Vidíme-ji v horní části obrázku (obr. Paul Scherrer Institut/Luca Anghinolfi). Bílá úsečka na něm je 170 nm dlouhá. Celkové rozměry celého vzorku byly 5 x 5 mm. Při nejvyšší teplotě nejsou magnetická pole uspořádána. Její pokles způsobuje vznik částečného uspořádání krátkého dosahu, které při dalším snižování přechází v úplné uspořádání. Míra uspořádání jakoby odpovídala plynnému, kapalnému a pevnému skupenství. Ve spodní části obrázku vidíme schematické znázornění magnetizací částic v jednotlivých stavech. Ke změnám dochází při teplotách 35 K a nad 300 K.

 
Odeslat komentář k článku "Skupenství magnetických polí "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Skupenství magnetických polí " e-mailem

Diskuse/Aktualizace