Slibný transport dvou iontů přes membrány

26.6.2007

Přenos iontů přes buněčné membrány patří mezi hlavní funkce těchto složek všech buněk. Někdy se přenášejí dva kationty v opačném směru (Na+ proti K+), jindy se přenáší kation a anion společně týmž směrem. Při studiu skupiny prodigiosinů vědci z Anglie a USA přišli na to, že tyto látky toxické pro mikroorganismy i pro nádorové buňky jsou zapojeny do přenosu protonů a chloridových aniontů přes membrány. Byly syntetizovány molekuly prodigiosinů velmi účinně přenášející HCl z buněk a je naděje, že by to mohlo vést k novým lékům s vysokou specifitou.

Odeslat komentář k článku "Slibný transport dvou iontů přes membrány "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Slibný transport dvou iontů přes membrány " e-mailem

Diskuse/Aktualizace