Sloučenina helia

7.2.2017
Schematické znázornění krystalové struktury helidu sodného Na2He. Větší koule označují atomy sodíku, menší helia.

Sloučeninu helia se sodíkem Na2He vypočítal, připravil a popsal rozsáhlý čínsko-rusko-americko-německý tým. Vzácné plyny helium He, neon Ne, argon Ar, krypton Kr, xenon Xe a radon Kr se vyznačují neobyčejně nízkou chemickou reaktivitou, protože jejich vnější elektronová slupka je zcela zaplněna, a tudíž velmi stabilní. Dohromady tvoří 18.skupinu periodické tabulky prvků, do které patří ještě nový oganeson Og. Jeho chemické vlastnosti zatím neznáme. Lze očekávat, že nebudou příliš odlišné. Nová sloučenina helid sodný je stabilní za tlaku větším než 113 GPa, což je zhruba milionkrát více než běžný atmosférický tlak. Nicméně zajímavá je ze dvou hledisek. Jde o první termodynamicky stabilní sloučeninu helia vůbec. Malé atomy helia a neonu jsou ještě stabilnější než atomy větších vzácných plynů, které několik sloučenin s fluorem a kyslíkem vytvářejí. Sloučeniny vzácných plynů s prvky počátečních skupin periodické soustavy doposud nikdo nepřipravil. Na2He krystaluje v krychlové soustavě se strukturou obdobnou minerálu fluoritu CaF2 (viz obr.). Podle výpočtů by sloučenina o složení Na2HeO měla mít podobnou strukturu a měla by být stabilní za mnohem nižších tlaků, konkrétně nad 15 GPa. Na její přípravě chemici usilovně pracují. Výzkumný projekt navrhli Xiao Dong z Nankaiské univerzity a Artem R. Oganov ze Stony Brook University.

 
Odeslat komentář k článku "Sloučenina helia "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Sloučenina helia " e-mailem

Diskuse/Aktualizace