Smysl státních maturit

11.11.2010

Fakulta informačních technologií ČVUT bude přijímat do bakalářského programu Informatika bez přijímacích zkoušek úspěšné absolventy státní maturitní zkoušky z matematiky ve vyšší úrovni (úspěšnost 70 % – 100 %). Podrobné podmínky pro přijetí budou zveřejněny po schválení Akademickým senátem FIT na úřední desce fakulty v průběhu prosince. Tento počin částečně naplňuje již pozapomenutý smysl státních maturit, totiž propojit je s přijímacím řízením na vysoké školy. V obrovském dlouholetém úsilí, které bylo třeba vynaložit k vytvoření a prosazení jejich systému se tento původní záměr vytratil a vypadá to, že ministerstvo školství na něj zcela rezignovalo. Možná i studenti středních škol by ke státním maturitám, které nabízejí porovnání úrovně jednotlivých škol, jež možná nikdo nepotřebuje, přistupovali s větším zájmem. Lze doufat, že další vysoké školy budou následovat.

Otázkou zůstává, zdali stávající podoba přijímacího řízení na vysoké školy vybere skutečně nejvhodnější uchazeče. Vybere ty, kteří nejlépe zvládnou znalostní testy. Budou lepšími studenty, než ti, kteří nedosáhnou předepsané úrovně? A co je důležitější, uplatní lépe získané poznatky během desítek let aktivního života a práce? Abychom získali odpovědi na tyto otázky, museli bychom dlouhodobě sledovat kontrolní skupiny absolventů a porovnávat ji s jinou skupinou nepřijatých, což prakticky není proveditelné. Nemůže tedy posoudit, zdali současná přijímací řízení na vysoké školy, kterém jednotlivé fakulty věnují mnoho sil, jsou skutečně lepší než třeba losování.

 
Odeslat komentář k článku "Smysl státních maturit "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Smysl státních maturit " e-mailem

Diskuse/Aktualizace