Sněžné kořeny

16.7.2009
sněhové kořeny (foto Vladimir G. Onipčenko)

V odlehlých končinách Kavkazu roste alpinka, která vytváří speciální druh kořenů, jimiž získává živiny ze sněhu. Zjistil to rusko-nizozemský tým vedený prof. Hanse Cornelissena z Amsterodamské univerzity u dymnivky druhu Corydalis conorhiza. Když v pozdním létě roztaje všechen sníh, obklopuje rostliny do vzdálenosti 50 cm, a to i vzhůru, pletivo velmi jemných kořínků, výrazně jemnějších, než má dymnivka v půdě. Dříve si jich nikdo nepovšiml nejspíš proto, že na vzduchu se velmi rychle rozkládají. Foto Vladimir G. Onipčenko.

Prof. Dr. Arnošt Kotyk 6.8.2009: Je obecně známo, i když mechanismus toho děje nebyl prokázán, že kořeny rostlin směřují do půdy (pozitivní gravitropismus), zatímco výhonky směřují vzhůru (negativní gravitropismus). Holandští vědci nyní objevili výjimečný případ, kdy kořeny dymnivky Corydalis conorhiza rostoucí na Kavkaze pod vrstvou sněhu směřují nahoru. Tyto „sněžné kořeny“ mají odlišnou strukturu než obvyklé kořeny, jsou tenčí a hynou brzy po roztání sněhové přikrývky. Ukázalo se, že C. conorhiza svými kořeny získává ze sněhové přikrývky dusík. Otázkou zůstává, jakým mechanismem C. conorhiza rozliší sněžné kořeny od kořenů normálních, které rostlina má po styku s pevnou půdou.

 
Odeslat komentář k článku "Sněžné kořeny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Sněžné kořeny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace