Spektra zkamenělin

5.2.2014
Na horní části obrázku vidíme mikroskopický snímek výbrusu  fosilie části těla vyhynulého členovce Cretapenaeus berberus z pozdní křídy. Na dolní části je tentýž snímek v nepravých barvách složený z fluorescence jednotlivých prvků vzácných zemin. Červená odpovídá neodymu, zelená ytriu. Bílá úsečka v dolní části snímku je 100 mikrometrů dlouhá. Převzato z Gueriau P, Mocuta C, Dutheil DB, Cohen SX, Thiaudiere D, et al. (2014) Trace Elemental Imaging of Rare Earth Elements Discriminates Tissues at Microscale in Flat Fossils. PLoS ONE 9(1): e86946. doi:10.1371/journal.pone.0086946.

Zkameněliny organismů jsou po celou dobu své existence vystaveny nejrůznějším destrukčním vlivům, především velkému tlaku. Proto se většinou zfosilizované měkké tkáně nedochovaly. Určení skutečného vzhledu organismu, natož pak účelu jednotlivých částí, zdaleka nemusí být jednoznačná záležitost. Nicméně okolní hornina přece jen nese informaci o měkkých tkáních. Pierre Gueriau a Loic Bertrand spolu s kolegy z francouzské CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) a Synchrotron SOLEIL identifikují jednotlivé jinak nerozeznatelné části těla zkamenělého organismu na základě určení obsahu prvků vzácných zemin (skandium, ytrium a všechny lanthanoidy). Během fosilizace do různých tkání pronikají různou rychlostí. Analýza je nedestruktivní, rozložení prvků se zjišťuje na základě fluorescence vybuzené synchrotronovým rentgenovým zářením. Na horní části obrázku vidíme mikroskopický snímek výbrusu fosilie části těla vyhynulého členovce Cretapenaeus berberus z pozdní křídy. Na dolní části je tentýž snímek v nepravých barvách složený z fluorescence jednotlivých prvků vzácných zemin. Červená odpovídá neodymu, zelená ytriu. Bílá úsečka v dolní části snímku je 100 mikrometrů dlouhá. Převzato z Gueriau P, Mocuta C, Dutheil DB, Cohen SX, Thiaudiere D, et al. (2014) Trace Elemental Imaging of Rare Earth Elements Discriminates Tissues at Microscale in Flat Fossils. PLoS ONE 9(1): e86946. doi:10.1371/journal.pone.0086946.

 
Odeslat komentář k článku "Spektra zkamenělin "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Spektra zkamenělin " e-mailem

Diskuse/Aktualizace