Spektroskop z ukazovátka

16.10.2012

Jednoduchý Ramanův spektroskop z obyčejného laserového ukazovátka zelené barvy sestrojili Ilana Bar, Itamar Malka, Alona Petrushansky a Salman Rosenwaks z Ben-Gurionovy negevské univerzity. Ramanova spektra měříme při rozptylu světla. Dopadá-li na vzorek světelný paprsek, část dopadajících fotonů se rozptýlí. Velmi malá část z nich při tom přijme nebo předá část své energie vibracím jednotlivých vazeb uvnitř molekul vzorku. Při tom dojde ke změně jejich energie (vlnové délky), kterou můžeme pozorovat. Z těchto změn lze usuzovat na strukturu zkoumaného vzorku. Protože naprostá většina fotonů při rozptylu svou vlnovou délku nemění, k vybuzení tohoto jevu potřebujeme dostatečně silný zdroj – laser. Jednoduché přenosné zařízení může sloužit k citlivé detekci chemikálií, např. stop po třaskavinách. Ukazovátko musíme samozřejmě doplnit ještě citlivým detektorem.

 
Odeslat komentář k článku "Spektroskop z ukazovátka "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Spektroskop z ukazovátka " e-mailem

Diskuse/Aktualizace