Špičky vláskových buněk

27.9.2007

Vláskové buňky vnitřního ucha se nazývají podle výrůstků na jedné straně buněk zvaných stereocilia. Jsou klíčové v přenosu zvuku na nervový signál putující do mozku. Jsou uspořádány v řadách různé výšky, přiemž jsou tyto řady spojeny vlákny, takže při odklonění vyšší řady se otevírají mechanicky ovládané kanály na řadě nižší. Teprve nyní se podařlio určit, z čeho se vlákna skládají. Jde o na vápníku závislé adhezní proteiny kadherin 23 a protokadherin 15. Mutace v těchto kadherinech způsobuje hluchotu.

Odeslat komentář k článku "Špičky vláskových buněk "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Špičky vláskových buněk " e-mailem

Diskuse/Aktualizace