Špiclováním k diagnostice

3.7.2014

Automatické rozpoznávání tváří může kromě hledání zločinců a všeobecnému špiclování posloužit i lékařským účelům. Vývoji algoritmů, které z fotografie umožní rozpoznat některá geneticky podmíněná onemocnění, se věnuje Dr.Christoffer Nellaker se svými kolegy z University of Oxford. Downův syndrom neboli trisomii 21 zpravidla podle rysů tváře rozpozná i laik. Nicméně jsou i další obdobné nemoci, které se neprojevují zdaleka tak výrazně, přesto jsou rozeznatelné. Např.Angelmanův syndrom nebo pravá progerie. Automatizace celého procesu díky své jednoduchosti umožní plošnou diagnostiku a uskuteční, co někteří léčitelé provádějí běžně - diagnostiku podle zaslané fotografie. Geneticky podmíněných onemocnění je celá řada a zdaleka nejsou uspokojivě prozkoumána. Odhaduje se, že nějaká jejich forma postihuje každého 17 člověka. Diagnostika z fotografií bude mít význam spíš v méně vyspělých oblastech světa. Ve vyspělém světě se těmto onemocněním věnuje velká pozornost a vývoj směřuje spíše k provádění prenatální diagnostiky (před narozením) pomocí metod moderní genetiky. Vzhledem k tomu, že v řadě případů se rodiče v případě zjištěného vážného poškození plodu rozhodnou pro potrat, ubývá lidí s tímto typem onemocnění. Ubývá tudíž i lékařů, kteří díky své zkušenosti jsou schopni rozeznávat některé z nich podle jejich vnějších projevů. Jejich znalosti přejdou do podoby algoritmů, které v tomto případě budou nejspíš schopny něco odhalit i tam, kde i zkušený lékař nic nevidí.

 
Odeslat komentář k článku "Špiclováním k diagnostice "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Špiclováním k diagnostice " e-mailem

Diskuse/Aktualizace