Spolupracující mikroorganismy

20.10.2015
struktura hemové skupiny

Bakterie na mořském dně poblíž hydrotermálních průduchů spolupracují s mikroorganismy Archea, samostatnou, velmi starou doménou života. Jejich buňky si předávají mezi sebou elektrony, což jim umožňuje vyžít z methanu, který v hlubinách moří uniká z hydrotermálních průduchů. Využívají k tomu bílkovin zvaných cytochromy, které jsou obdobou našeho hemoglobinu. Rovněž obsahují hemové skupiny s navázanými ionty železa, které se střídavě oxidují a redukují z Fe2+ na Fe3+ a zpátky. Přenos elektronů zajišťuje právě tento proces. Zjistila to Victoria J. Orphan se svými kolegy z California Institute of Technology. Každý organismus musí při získávání energie chemickou cestou vyřešit problém, co s přebývající elektrony. Naprosto nejrozšířenějším mechanismem je redukce kyslíku – dýchání. Archea se elektronů přebývajících z oxidace methanu na oxid uhličitý zbavují tím, že je předávají buňkám bakterií, jež je rády využijí ve svém metabolismu. Tato spolupráce jim umožňuje využít až 80% methanu, který uniká z oceánského dna skrze hydrotermální průduchy. Bez kooperace by ve velmi drsném prostředí sotva přežili.

25.10.2015: Stejné elektrické propojení odhalila prof. Antje Boetius se svými kolegy z Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie mezi organismy Archea, které oxidují methan CH4 na oxid uhličitý CO2 a bakteriemi, které získávají energii redukcí síranů SO42- na sulfan H2S.

akademon.cz 24.6.2005: Bakteriální uzemnění

 
Odeslat komentář k článku "Spolupracující mikroorganismy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Spolupracující mikroorganismy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace