Správné rozhodování teenagerů

14.9.2015

Obecně se má za to, že rozhodnutí teenagerů jsou neuvážená. Pravý opak ukazují psychologické experimenty Scotta A. Huettela a jeho kolegů z Duke University v Massachusetts. Během nich pokusné osoby řešily jednoduché úlohy spočívající ve výběru několika alternativ nabízejících různé výše odměn a ztrát se stejnými pravděpodobnostmi. V zásadě lze říci, že teenageři mnohem více nežli starší se drželi správně uchopeného striktně pravděpodobnostního přístupu. Starší osoby mnohem více nasazovaly heuristický přístup. Stručné řečeno heuristika je zkusmé řešení problémů. Z něj vycházejí obecnější pravidla založená na zkušenosti, třeba nesahejte na rozpálená kamna.

Nabízí se tu srovnání s kritikou ryze pravděpodobnostního přístupu Nassima Nicholase Taleba. Podle něj kromě pravděpodobnosti události musíme vážit i dopad jejích následků na nás. Například investiční strategie, při které stavíme proti sobě malý zisk s velkou pravděpodobností oproti velké ztrátě s velmi malou pravděpodobností, není příliš dobré řešení. Malý zisk naši situaci nezmění, velká, byť velmi nepravděpodobná ztráta nás zničí. Na analogické situace narazíme i v běžném životě, např.: vyplatí se svést se kousek s podnapilým řidičem?

 
Odeslat komentář k článku "Správné rozhodování teenagerů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Správné rozhodování teenagerů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace