Stanovení extáze

11.5.2017
Citace:
Beatriz Lozano-Torres et al., Pseudorotaxane capped mesoporous silica nanoparticles for 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) detection in water, Chem. Commun., 2017,53, 3559-3562, DOI:10.1039/C7CC00186J
Zdroj
Průběh chemických reakcí při otevírání pórů v nanočásticích oxidu křemičitého za přítomnosti MDMA.

Zajímavou a jednoduchou metodu pro stanovení přítomnosti 3,4-methylendioxymetamfetaminu (MDMA) ve vodném prostředí vyvinuli analytici ze španělské Valencijské univerzity. Základem je porézní nanočástice z oxidu křemičitého. Uvnitř póru se nachází barvivo fluorescein. Povrch částice je chemicky modifikován derivátem naftalenu (obr. vpravo dole), který vytváří komplex se sloučeninou paraquat-p-fenylen (obr.vpravo nahoře). Póry jsou tím uzavřeny a fluorescein nemůže unikat ven. MDMA, sloučenina zvaná též extáze (obr. vlevo nahoře), vytváří s paraquat-p-fenylenem pevnější komplex, který opouští povrch nanočástice oxidu křemičitého. Póry se tím otevírají a fluorescein uniká do okolního roztoku. Po excitaci světlem o vlnové délce 495 nm se modro-zeleně rozzáří na vlnové délce 520 nm, což je důkazem přítomnosti MDMA. Stanovení je proveditelné s jednoduchým vybavením i v polních podmínkách a při vhodném výběru uzávěry pórů se dá použít i pro jiné sloučeniny.

 
Odeslat komentář k článku "Stanovení extáze "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Stanovení extáze " e-mailem

Diskuse/Aktualizace