Starý pořádek biologického světa

28.1.2008

Život se na Zemi zřejmě vyvinul přes stadium tzv. RNA-světa, kdy molekuly ribonukleové kyseliny katalyzovaly základní enzymové reakce (jako současné ribozymy, třeba ribosomy a RNáza P) a zároveň přenášely genetickou informaci. V současné biologii jsou nositeli enzymové činnosti téměř výlučně proteiny, zatímco různé druhy RNA a DNA jsou nositeli genetické informace. Nicméně přetrvávají v buňkách zbytky RNA-světa. Jedním z nich je mitochondriální tyrosyl-tRNA-syntetáza CYT-18 z plísně Neurospora crassa, která jednak váže intronový ribozym skupiny I, jednak katalyzuje štěpení a slepování (splitting and splicing) RNA. Nyní byla popsána krystalická struktura tohoto protein-ribozymového komplexu. Interagující povrch molekuly je odlišný od toho, který váže tRNATyr při její enzymové činnosti. Jsou tu specifické rozdíly, v kterých se liší od neštěpících tRNA-syntetáz, což naznačuje způsob, jakým se komplexy RNA-protein mohly vyvinout z čistých ribozymů.

Odeslat komentář k článku "Starý pořádek biologického světa "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Starý pořádek biologického světa " e-mailem

Diskuse/Aktualizace