Stlačené osmium

25.8.2015
hexagonální krystalky osmia o čistotě 99,99% (via Wikimedia Commons, foto Alchemist-hp)

Zajímavý jev pozorovali při stlačování mimořádně nestlačitelného kovu osmia (Os) Natalia Dubrovinskaia a Leonid Dubrovinsky z Universität Bayreuth ve spolupráci s rozsáhlým mezinárodním týmem fyziků. Použili k tomu zařízení vlastní konstrukce, které jim umožňuje dosáhnout statického tlaku 770 GPa, což je zhruba 7,5 milionkrát více než atmosférický tlak. Za tlaku 440 GPa pozorovali anomálii v odpovídajících parametrech krystalové mřížky, které se dají vysvětlit pouze interakcí nevalenčních elektronů atomů osmia. Valenční nazýváme ty elektrony, které se nacházejí jakoby na povrchu atomu, jsou nejdále od jádra a podílejí se na vzniku chemických vazeb mezi atomy. Hlouběji ležící nevalenční elektrony se těchto procesů neúčastní, což se zřejmě při velkém tlaku může změnit. Hexagonální krystalky osmia o čistotě 99,99% vidíme na obrázku (via Wikimedia Commons, foto Alchemist-hp).

 
Odeslat komentář k článku "Stlačené osmium "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Stlačené osmium " e-mailem

Diskuse/Aktualizace