Stopy velmi staré

17.10.2016
Lokalita Engare Sero s prastarými otisky lidských chodidel (Liutkus-Pierce, C.M., et al., Radioisotopic age, formation, and preservation of Late Pleistocene human footprints at Engare Sero, Tanzania, Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.09.019).

Více než 400 otisků lidských chodidel zdokumentovali antropologové v severní Tanzanii u břehu Natronového jezera poblíž vesnice Engare Sero. Pocházejí doby asi před 10.000 let z rozhraní pleistocénu a holocénu. Nachází se spolu s otisky kopyt zebry a tura na ploše 300 m2. Vznikly ve vrstvě vlhkého bláta, jejíž stáří podle datování pomocí radioaktivního argonu 40Ar/39Ar a uhlíku 14C dosahuje 5.760±30 až 19.100 ±3.100 let. Zachovaly se díky velké náhodě. Krátce po jejich vzniku je překryla vrstva sopečného spadu z blízkého vulkánu Oldoinyo L’engai. Muselo k tomu dojít nanejvýš několik měsíců po jejich otištění. Další zvlhčení vrstvy bláta, ať už deštěm nebo vodou z jezera, by je spolehlivě zlikvidovalo. Ke ztuhnutí kryjící vrstvy vlivem zásadité jezerní vody, které ji uchovalo až do dnešních časů, došlo před 10 až 12 tisíci let, což mohlo být dlouho po jejím vzniku. Jednoznačného datování vzniku otisků se nepodařilo dosáhnout ani s pomocí dalších metod, takže není jasné, zdali jsou již pleistocénního nebo až holocenního původu. Plochu o rozloze 125 m2 s 56 lidskými otisky odkryla přirozená eroze, zbytek vědci během dalšího výzkumu. Na fotografii vidíme celou lokalitu (Liutkus-Pierce, C.M., et al., Radioisotopic age, formation, and preservation of Late Pleistocene human footprints at Engare Sero, Tanzania, Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.09.019).

Natronové jezero nese své jméno podle vysoké koncentrace uhličitanu sodného ve vodě, v důsledku čehož její pH dosahuje vysoké hodnoty 10. Nárůst koncentrace solí způsobuje velký výpar a malý přítok. Plocha jezera činí 600 km2 a maximální hloubka 3 m.

 
Odeslat komentář k článku "Stopy velmi staré "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Stopy velmi staré " e-mailem

Diskuse/Aktualizace