Stratosférická voda

31.1.2010

Výzkumy z poslední doby ukazují, že velký vliv na naše klima má i množství vody ve stratosféře (10 až 50 km nad zemským povrchem), kam proniká hlavně vzestupnými proudy v tropických oblastech. Vodní pára je nejvýznamnějším skleníkovým plynem, který se podílí na ohřívání Zeměkoule. Zodpovídá za 66% až 85% zemského skleníkového jevu, čímž zdaleka přesahuje oxid uhličitý, jehož podíl činí nanejvýš 26%. Vzhledem k rozsáhlým vodním plochám nemůžeme svou činností ovlivnit množství vody v atmosféře ani v místním měřítku. Při vyhodnocení jejího vlivu musíme započítat i stínící vliv oblaků. Její celkový obsah v atmosféře činí 2%. Studie z poslední doby, kterou provedla Susan Solomon z NOAA Earth System Research Laboratory v koloradském Boulderu spolu s kolegy rovněž z University of Colorado a švýcarské Universität Bern, spojila změny pozemských teplot v posledních desetiletích s kolísáním množství stratosférické vodní páry. Obsah vody ve stratosféře se měří pomocí družic a výškových meteorologických balonů. O vlivu vody na zemské klima rovněž akademon.cz 17.5.2005.

 
Odeslat komentář k článku "Stratosférická voda "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Stratosférická voda " e-mailem

Diskuse/Aktualizace