Struktura aniontového kanálu pro uzavírání listových průduchů

26.11.2010

Rostlinný aniontový kanál SLAC1 kontroluje turgor ve strážných buňkách rostlinných průduchů, čímž reguluje výměnu vodní páry a fotosyntetických plynů v reakci na vnější signály, jako je sucho nebo vysoká koncentrace oxidu uhličitého. Nyní se vědcům v USA a Německu podařilo určit strukturu bakteriálního homologu SLAC1 z Haemophilus influenzae. Jde o symetrický trimer složený z polosymetrických podjednotek s 10 transmembránovými šroubovicemi, které tvoří pětišroubovicový transmembránový pór, který je uzavírán fenylalaninovým zbytkem. Regulace kanálu je dána aktivací OST1-proteinkinázy.

Odeslat komentář k článku "Struktura aniontového kanálu pro uzavírání listových průduchů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Struktura aniontového kanálu pro uzavírání listových průduchů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace