Struktura dýchacího komplexu I

1.7.2010

Komplex I je prvním enzymem respiračního řetězce a hraje zásadní úlohu v produkci buněčné energie tím, že spřahuje přenos elektronů mezi NADH a chinonem s translokací protonů přes membránu. Hydrofilní doména daného komplexu byla popsána v roce 2006 a nyní byla publikována struktura membránové (hydrofobní) domény komplexu z Escherichia coli při rozlišení 0,39 nm. Antiporterové podjednotky obsahují každá 14 transmembránových šroubovic. Překvapivě podjednotka NuoL obsahuje též 11 nm dlouhou amfipatickou šroubovici, která sahá přes většinu délky domény. Byla též určena struktura komplexu I z bakterie Thermus thermophilus v rozlišení 0,45 nm. Architektura celého komplexu naznačuje, že konformační změny na hranici obou domén mohou vést k pístovému pohybu dlouhé amfipatické ?-šroubovice podjednotky NuoL, čímž dojde k náklonu jednotlivých transmembránových šroubovic a tím k přesunu protonů přes membránu.

Odeslat komentář k článku "Struktura dýchacího komplexu I "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Struktura dýchacího komplexu I " e-mailem

Diskuse/Aktualizace