Struktura kanálu citlivého ke kyselému prostředí

14.10.2007

Iontové kanály zvané ASIC (podle acid-sensing ion channels) jsou napětím regulované, protony aktivované, receptory, které patří do rodiny sodných kanálů degenerinů a hrají úlohu v pocitu bolesti, v ischemických záchvatech,, mechanocitlivosti, učení a paměti. Američtí autoři nyní popsali detailní strukturu kanálu ASIC1 ze slepice, s rozlišením 0,19 nanometru. Jde o kalichovitý trimer, v němž identické monomery obsahují krátké amino- i karboxy-terminály, dvě transmembránové šroubovice, vázaný chlorid a extracelulární oblast bohatou na disulfidy, kyselé zbytky a karboxyl-karboxylové páry, kde alespoň jeden karboxyl váže proton,. Vazba protonu zřejmě umožňuje otevření kanálového póru.

Odeslat komentář k článku "Struktura kanálu citlivého ke kyselému prostředí "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Struktura kanálu citlivého ke kyselému prostředí " e-mailem

Diskuse/Aktualizace