Suchozemské znečištění chlorem

14.4.2010

Atomy chloru dokážou výrazně ovlivnit složení atmosféry. Sloučeniny chloru, fluoru a uhlíku se proslavily snížením množství ozonu ve stratosféře a vznikem ozonové díry. Nová pozorování ukazují, že chlor může být vlivnou složkou i v dolních vrstvách atmosféry. Prekursory sloučenin chloru se považovaly za jev vyskytující se nad mořskou hladinou, ale měření v Boulderu ve státě Colorado ukazují na výraznou tvorbu nitrylchloridu (ClNO2) až 1400 km daleko od pobřeží oceánu. V samotných Spojených státech zřejmě lidská průmyslová činnost může způsobovat zvýšení hladin chloru až na nadoceánskou úroveň.

Odeslat komentář k článku "Suchozemské znečištění chlorem "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Suchozemské znečištění chlorem " e-mailem

Diskuse/Aktualizace