Supravodivosti při pokojové teplotě

6.12.2014

dosáhl vědecký tým z hamburského Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie pod vedením Andrea Cavalleriho. Pracovali s oxidem yttrito-barnato-měďnatým YBa2Cu3O6,5, který patří k tzv. vysokoteplotním supravodičům. Znamená to, že supravodivost u něj nastává za teploty okolo - 200o C, v nejlepším případě - 140o C. Je to stále pořádná zima. Vysokoteplotní se nazývají proto,že u původně objevených supravodičů elektrický odpor vymizí za teploty ještě o několik desítek stupňů nižší, až velmi blízko absolutní teplotní nuly. Tento typ supravodivosti objevil nizozemský fyzik Heike Kamerlingh Onnes u některých kovů, např. rtuti, již roku 1911. Při ozáření zmíněného oxidu yttrito-barnato-měďnatého infračerveným laser zmizí elektrický odpor za pokojové teploty, bohužel pouze na několik pikosekund (10-12 s). Způsobuje to excitace některých atomů kyslíků v krystalové mřížce, které pak usnadní pohyb elektronů.

 
Odeslat komentář k článku "Supravodivosti při pokojové teplotě "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Supravodivosti při pokojové teplotě " e-mailem

Diskuse/Aktualizace