Supravodivý puch

19.8.2015
struktura sulfanu

Supravodivosti při zatím nejvyšší teplotě dosáhl A. P. Drozdov se svými kolegy z Max-Planck-Institut für Chemie ve spolupráci s experty na magnetismus z Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Za normální teploty plynný sulfan neboli po staru sirovodík H2S se stane supravodivým za teploty 203 K (-70 oC) a při stlačení zhruba na 90 GPa. Atmosférický tlak při povrchu Země se pohybuje kolem 100.000 Pa, je tedy třeba zvýšit ho skoro milionkrát. Za normálních podmínek je sulfan jedovatý plyn ukrutně páchnoucí po zkažených vejcích. Správnější by bylo říci, že shnilá vejce páchnou po něm, protože při rozkladu bílkovin s obsahem síry při nedostatku kyslíku se skutečně uvolňuje. Dále se vyskytuje např. v sopečných plynech. Zatím nejvyšší dosažené teploty, při kterých elektrický odpor vymizel, jsou 133 K za normálního a 164 K za zvýšeného tlaku. Supravodivost hydridů (binárních sloučenin vodíku) vědci očekávali již dříve. Studie s deuterovaným sulfanem D2S ukazují, že supravodivou látkou jsou molekuly H3S, které vznikají rozkladem sulfanu při obrovském tlaku.

Jiné zajímavosti o sulfanu: Uzdraví nás jedovatý plyn? (akademon.cz 14.12.2008)

 
Odeslat komentář k článku "Supravodivý puch "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Supravodivý puch " e-mailem

Diskuse/Aktualizace