Světové zdroje vzácných kovů

29.10.2011
Citace:
P.J.Antonick et al., Bio- and mineral acid leaching of rare earth elements from synthetic phosphogypsum, The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 132, May 2019, Pages 491-496, https://doi.org/10.1016/j.jct.2018.12.034
Zdroj

Nedávná studie ukázala, že prvky považované za vzácné kovy se vyskytují v nejrůznějších zemích, avšak na vedoucím místě je obvykle země jediná. Tak pro platinu a palladium je to Jižní Afrika, pro vzácné prvky skandium, yttrium, lanthan, cer, praseodym, neodym, prometheum, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium a lutecium je to Čína, stejně jako pro indium, pro mangan je to Austrálie, Čína a Jižní Afrika a pro niob je to Brazílie.

akademon.cz 30.10.2011: Vzhledem k tomu, že vědecký tým vedený profesorem Jasuhiro Katou z Tokijské univerzity nedávno objevil na dně Tichého oceánu obrovská ložiska vzácných kovů, není postavení Číny neotřesitelné. Mezi Havají a Tahiti nalezli celkem 78 lokalit v hloubkách od tří tisíc do 6.500 metrů, kde usazené bahno obsahuje obrovská množství vzácných kovů (lanthanoidů). Odhadují, že jejich množství je tisícinásobně vyšší než jejich současné zásoby na suché zemi. K intenzivní výzkumu vedl Japonské zřejmě nedávný pokus o politický nátlak ze strany Číny (viz akademon 1.10.2011), kdy se snažila využít svého monopolního postavení výrobce vzácných kovů z ložisek ve Vnitřním Mongolsku.

Skládka fosfosádry  poblíž Ford Meade na Floridě, foto Harvey Henkelmann.akademon.cz 7.3.2019: Zajímavým zdrojem vzácných kovů může být i fosfosádra (angl. phospohogypsum), odpad po výrobě kyseliny fosforečné. Jde o sraženinu síranu vápenatého, která vzniká působením kyseliny sírové na fosforečnanový minerál, např. apatit nebo hydroxyapatit. Obsahuje radioaktivní prvky uran a thorium, dále kadmium a vzácné kovy, které lze extrahovat kyselinou sírovou.

vladimír šmídl 25.4.2019: Pro upřesnění: V článku se hovoří nikoli o vzácných kovech, ale o kovech vzácných zemin (jsou tam vyjmenovány, mnemotechnická pomůcka je na wikipedii).Vzácné kovy (Au, Pt, Pd) se nacházejí ryzí, kovy vzácných zemin ve sloučeninách.

Odeslat komentář k článku "Světové zdroje vzácných kovů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Světové zdroje vzácných kovů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace