Světový kosmický týden

3.10.2009

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. č. 131 z 2. října 2009

V rámci Světového kosmického týdne se bude v Praze konat Světový kongres Asociace kosmických cestovatelů ASE Prague 2009, kterého se zúčastní více než 50 kosmonautů a astronautů z celého světa. Jedním z hlavních bodů tohoto kongresu je popularizace a propagace kosmonautiky.

V letošním roce si světová kosmonautika připomněla 40. výročí přistání prvních lidí na Měsíci. I v České republice měly tyto oslavy náležitou odezvu: americký astronaut Andrew Feustel při svém letošním letu k Hubbleovu kosmickému dalekohledu s sebou do vesmíru vzal básnickou sbírku Jana Nerudy Písně kosmické a v srpnu je potom přivezl do České republiky. Na podzim si připomeneme ještě 40. výročí startu družice Interkosmos 1 s prvním československým přístrojem na palubě.

Světový kosmický týden (World Space Week, WSW) vyhlašuje Organizace spojených národů OSN od roku 1999 jako připomenutí dvou významných mezníků v dějinách kosmonautiky: vypuštění první umělé družice světa (4. 10. 1957, Sputnik-1) a podpisu Mezinárodní úmluvy o mírovém využívání kosmu a kosmických těles (10. 10. 1967). Mezi hlavní mediálně známé osobnosti, které svými jmény zaštiťují celosvětovou kampaň World Space Week, patří například astronaut Buzz Aldrin (druhý člověk, který vstoupil na povrch Měsíce) nebo herec Tom Hanks.

Česká republika se akcí Světového kosmického týdne účastní od roku 2002, kdy byla koordinací všech národních aktivit pověřena Česká kosmická kancelář (Czech Space Office, CSO).

Mottem Světového kosmického týdne 2009 je Vesmír pro vzdělávání (Space for Education). Vesmír pro nás do budoucna může být štědrým zdrojem poznání, ale i místem pro lidskou expanzi a naši novou existenci…

Do aktivit Světového kosmického týdne se každoročně v České republice zapojují desítky hvězdáren, škol, klubů a dalších organizací a jednotlivců. V roce 2008 byla Česká republika vyhlášena jako stát s největším počtem uskutečněných akcí a programů mezi více než padesáti zúčastněnými státy z celého světa (http://www.czechspace.cz/cs/vzdelavani/wsw2008).

O plánovaných akcích Světového kosmického týdne 2009 informuje na svých webových stránkách Česká kosmická kancelář.

Kosmonautika má pevné místo v každodenním životě lidí na naší planetě. Setkáváme se s ní prakticky každý den, i když to většina z nás ani nevnímá (předpověď počasí, satelitní televizní, rozhlasové a datové přenosy, nové materiály, vědecký výzkum, internet, radiokomunikace, navigace atd.). Světový kosmický týden ukazuje především mladým lidem, že kosmonautika je zajímavý a poutavý obor plný překvapení a nových možností.

Oficciální stránku Světového kosmického týdne v ČR najdeme zde.

Odeslat komentář k článku "Světový kosmický týden "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Světový kosmický týden " e-mailem

Diskuse/Aktualizace