Syntéza aminokyselin podle přání

6.11.2009

Pracovníci Harvardovy univerzity ukončili dlouhodobý projekt zaměřený na praktickou a upravitelnou metodu syntézy ?-aminokyselin, nejen přirozených, ale i umělých. Používá takzvané Streakerovy reakce, v níž jednoduchá chirální amido-thiomočovina se užívá jako katalyzátor adice kyanovodíku na iminy s vysokou selektivitou a použitím ve velkém měřítku. Byly tak syntetizovány nové a neobvyklé aminokyseliny použitelné v lékařství, v práci s proeiny i technickými materiály.

Odeslat komentář k článku "Syntéza aminokyselin podle přání "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Syntéza aminokyselin podle přání " e-mailem

Diskuse/Aktualizace