Syntéza dusíkatého radikálu

14.11.2010

Dusík má pro život zásadní význam. Základním krokem v cyklu dusíku je přeměna dusitanového iontu NO2 na molekulu oxidu dusnatého NO pomocí enzymu nitritreduktázy, který se vyskytuje v řadě bakterií. Pracovníci Kalifornské univerzity v Santa Barbara syntetizovali Cu-nitrosylový radikál, který se této reakce zúčastní. Obsahuje překvapivě dlouhou vazbu mezi atomy mědi a dusíku, což je zřejmě modelem pro interakci oxidu dusnatého s mědí při jeho tvorbě.

Odeslat komentář k článku "Syntéza dusíkatého radikálu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Syntéza dusíkatého radikálu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace