Tajemství uranu

6.5.2015
Černá břidlice z lokality Marcellus ve státě New York, foto Lvklock, Creative Commons  3.0, Wikimedia Commons.

Při vzniku usazenin v dávných dobách probíhaly redukční procesy buď čistě chemicky nebo za působení bakterií. Jejich rozlišení na základě analýzy usazenin nám může přinést cenné informace o tehdejší mikrobiální aktivitě. Rozlišit chemický a biologický proces při srážení uranu během tvorby usazenin v pravěkých mořích se podařilo týmu Rizlan Bernier-Latmani ze švýcarské École Polytechnique Fédérale de Lausanne. V pískovcích různého stáří a prahorních i křídových černých břidlicíchcích, které obsahují zbytky organických látek, nalézáme stopy spolusražených uraničitých sloučenin. Při redukci rozpustných forem šestimocného uranu U(VI) na nerozpustné sloučeniny čtyřmocného uranu U(IV) dávají bakterie přednost izotopu uranu 238U. Protože při čistě chemické redukci není žádný izotop upřednostněn, z nadbytku zmíněného izotopu lze usuzovat na přítomnost bakterií. Černou břidlici z lokality Marcellus ve státě New York vidíme na obrázku (foto Lvklock, Creative Commons 3.0, Wikimedia Commons).

 
Odeslat komentář k článku "Tajemství uranu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Tajemství uranu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace