Tajný jazyk RNA

6.10.2011

Různé typy RNA jsou schopny komunikovat přes sekvence molekuly RNA nazvané mikroRNA-odpovědní elementy (MRE). Klasický obraz RNA jako pouhého prostředníka mezi DNA a proteiny se výrazně změnil objevením celé řady typů RNA s dalšími funkcemi. Jedna ze tříd nekódujících RNA, tzv. mikroRNA, inhibuje expresi genů vazbou na MRE a snížením stability informační RNA nebo omezením překladu na proteiny. V nedávno publikované práci zjistili pracovníci rakovinného centra v Bostonu, že kódující a nekódující RNA spolu soutěží o vazbu na mikroRNA. To je zřejmě mechanismus, kterým MRE zprostředkují různým formám RNA, aby spolu komunikovaly a tvořily velké regulační sítě.

Odeslat komentář k článku "Tajný jazyk RNA "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Tajný jazyk RNA " e-mailem

Diskuse/Aktualizace