Tepelná dioda

22.4.2017
Nahoře schéma fungování tepelné diody, dole skutečný vzhled na snímku elektronového mikroskopu, Elzouka, M. and Ndao, S. High Temperature Near-Field NanoThermoMechanical Rectification. Sci. Rep. 7, 44901; doi: 10.1038/srep44901 (2017).

Zařízení pracující s tepelným místo elektrickým tokem by mohla nahradit elektrické obvody v místech, kde selhávají, tedy za vysokých teplot, intenzivní radiace a v silných elektromagnetických polích. Mahmoud Elzouka a Sidy Ndao z University of Nebraska-Lincoln sestrojil zajímavý usměrňovač tepelného toku, jednoduchou obdobu diody. Připravili ji z křemíku a oxidu křemičitého mikrolitografickými technikami. Základem je pohyblivá část umístěná na miniaturním nosníku ve tvaru V. Ohřeje-li se, nosník expanduje a přiblíží pohyblivou část k pevnému povrchu tak blízko, že může snadno pohlcovat tepelnou radiaci vyzářenou pohyblivým segmentem. Teplo může bez problémů proudit směrem od pohyblivé k pevné části. Opačným směrem nikoliv. Ohřev pevné části nezahřeje nosník pohyblivé části, které proto zůstává ve vzdálené poloze. Schéma fungování vidíme v horní části obrázku, skutečný vzhled na snímku elektronového mikroskopu ve spodní, Elzouka, M. and Ndao, S. High Temperature Near-Field NanoThermoMechanical Rectification. Sci. Rep. 7, 44901; doi: 10.1038/srep44901 (2017).

 
Odeslat komentář k článku "Tepelná dioda "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Tepelná dioda " e-mailem

Diskuse/Aktualizace