Teplo a sůl v oceánech

5.11.2011
Povrchová slanost mořské vody, obr.NASA/GSFC/JPL-Caltech.

Přes vzrůstající hladiny skleníkových plynů v atmosféře průměrná povrchová teplota oceánů výrazně nestoupla v posledních deseti letech. Podle badatelů z Colorada došlo totiž k oteplení vody v hloubce. Oteplení oceánů bylo nejmarkantnější v hloubce větší než 300 m. Období bez oteplení povrchové vody se zdá být běžné při vyšší teplotě podnebí, možná v souvislosti s podmínkami pro výskyt jevu La Nina.

Satelit Aquarius vypuštěný v NASA v červnu spolu se satelitem CONAE z argentinské kosmické agentury sledoval mikrovlnné záření oceánů, které je napojeno na salinitu mořské vody. Byla potvrzena řada dřívějších měření a zjištěny některé nové hodnoty. Tak salinita okolo 40 g soli na kg vody se výrazně objevuje okolo 30 stupňů severní i jižní šířky v Atlantském oceánu, v Arabském moři a ve východní části Středozemního moře. Hodnoty okolo 36 g soli na kg vody jou pak zachyceny v oblasti jižní části Pacifiku okolo 20 až 30 stupňů jižní šířky, 40° jižní šířky v Indickém oceánu a 40° severní šířky v severovýchodním Pacifiku, jakož i v oblasti Atlantiku mezi Grónskem a Evropou. Obr.NASA/GSFC/JPL-Caltech.

Odeslat komentář k článku "Teplo a sůl v oceánech "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Teplo a sůl v oceánech " e-mailem

Diskuse/Aktualizace