Tesla: člověk mimo čas

14.11.2012
Titulní stránka

V těchto dnech se ve výlohách našich knihkupectví objevila další z knížek věnovaných slavnému vynálezci a vědci Nikolovi Teslovi, nazvaná Tesla - člověk mimo čas, autorky Margaret Cheney. Český překlad Vladislava Maláta vydalo slovenské nakladatelství Citadella jako již druhou svoji knihu zabývající se osudy a přínosem tohoto slavného muže k technickému rozvoji světa ve 20. století. Název napovídá, že knížka se nezabývá pouze jeho nejpřednějším a naprosto nepopiratelným přínosem k dnešní podobě světa, spočívajícím v jeho vynálezech z oblasti střídavého proudu a energetiky. Ve stejné míře se autorka věnuje Teslově pionýrské práci i v jiných oblastech vědy a techniky od rádia přes radar, robotiku až po turbíny, jeho zápasu o peníze na realizaci svých nápadů, proměnlivé reakci okolí na jeho úspěchy i pouhé fantazie a jeho filosofickým úvahám o životě. Hodně místa je věnováno i Teslovi jako člověku s jeho přednostmi i nedostatky a soudobým událostem majícím vztah k jeho práci i názorům.

 
Odeslat komentář k článku "Tesla: člověk mimo čas "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Tesla: člověk mimo čas " e-mailem

Diskuse/Aktualizace