Těžší hliník

25.8.2011
V horní části je obrázku najdeme schéma prostorově centrované kubické mřížky, v dolní plošně centrované.

Mezinárodní vědecký tým vedený profesorem Sauliusem Juodkazisem z australské Swinburne University of Technology připravil hliník o mimořádně vysoké hustotě. Při ozáření krystalu safíru laserem o dostatečné intenzitě vzniknou uvnitř nevelké přehřáté oblasti, kde teplota dosáhne 10.000 K a tlak přesáhne 100 GPa. Dojde k tepelnému rozkladu oxidu hlinitého, což je materiál, kterým je safír tvořen. Rentgenová strukturní analýza provedená v Argonne National Laboratory ukázala, že hliník v těchto nevelkých oblastech uvnitř krystalu safíru vytvoří prostorově centrované kubické krystalové mřížky. Spekuluje se o tom, že v této podobě se hliník může nacházet v zemském nitru. Za normálních podmínek hliník krystaluje v plošně centrovaných kubických mřížkách, které nejsou tak husté. O rozsahu mezinárodní spolupráce svědčí i to, že laserové experimenty byly provedeny na japonské Šizuocké univerzitě a hlavní experimentátor Arturas Vailionis působí na kalifornské Stanford University.

 
Odeslat komentář k článku "Těžší hliník "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Těžší hliník " e-mailem

Diskuse/Aktualizace