Tkaná molekula

3.2.2016
Postup syntézy tkané makromolekuly z horního levého rohu dolů, připravená struktura je znázorněna úplně dole, THF značí rozpouštědlo tetrahydrofuran, BF4- tetrafluoroboritanový aniont, měďné kationy znázorňují fialové kroužky, Y. Liu et al., Science 351, 365 (2016)

Zajímavou makromolekulu, jejíž struktura připomíná z vláken utkanou tkaninu, připravili chemici z mezinárodního týmu prof. Omara M. Yaghiho z University of California v Berkeley. Její strukturu vidíme na obrázku úplně dole (Y. Liu et al., Science 351, 365 (2016)). Rozhodující pro její stabilitu je správné překřížení lineárních makromolekul. Jejich vzájemnému posouvání brání slabší chemické interakce mezi 1,10-fenantrolinovými částmi makromolekulárního řetězce v místě překřížení. Celý postup syntézy najdeme na témž obrázku seshora dolů (Y. Liu et al., Science 351, 365 (2016)). V levém horním rohu vidíme strukturu komplexu, ze kterého vyšli. Jeho ligandy propojili pomocí aldehydických skupin -CHO a molekul benzidinu H2N-C6H4-C6H4-NH2 . Vhodné prostorové rozmístění reakčních center vytvořilo onu propletenou strukturu. Umožnilo totiž syntézu lineárním makromolekuly vždy jen jedním směrem. Posledním krokem bylo reverzibilní odstranění měďných kationtů Cu+ ze struktury. THF značí použité rozpouštědlo, jímž byl tetrahydrofuran, BF4- tetrafluoroboritanový aniont který zajišťoval elektroneutralitu reakční směsi.

 
Odeslat komentář k článku "Tkaná molekula "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Tkaná molekula " e-mailem

Diskuse/Aktualizace