Transport vápníku v mitochondriích

14.10.2010

Příjem vápenatých kationtů mitochondriemi je zásadní proces v řadě buněčných funkcí, jehož porucha může mít i fatální následky. Nyní byl po řadě let objeven protein nazvaný MICU1 umístěný ve vnitřní mitochondriální membráně, který je specificky zapojen do transportru vápníku. Genetické narušení genu pro MICU1 nepostihne mitochondriální dýchání ani membránový potenciál, ale přeruší metabolické spřažení mezi mitochondriálním metabolismem a vápníkovou signalizací. Jde však teprve o prvního člena skupiny proteinů, zapojených do vysokokapacitního příjmu vápníku touto organelou.

Odeslat komentář k článku "Transport vápníku v mitochondriích "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Transport vápníku v mitochondriích " e-mailem

Diskuse/Aktualizace