Tunelující fonony

15.10.2010

Tým fyziků z Air Force Research Laboratory v Ohiu pozorovali tunelování fononů přes 0,3 nm širokou mezeru vyplněnou vakuem. Tento jev nebyl dosud pokládán za možný. Fonony jsou kvanta vibrační energie krystalové mřížky, která můžeme popsat jako částice. Hrají důležitou roli při přenosu tepla v krystalických látkách. Dosud se předpokládalo, že energii je možné přes vakuum přenést pouze pomocí radiace, tedy fotony, částicemi elektromagnetického vlnění.

 
Odeslat komentář k článku "Tunelující fonony "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Tunelující fonony " e-mailem

Diskuse/Aktualizace